• zbrojenie_niecki_basenu2 (Copy)
  • ściany_żelbetowe_basenu2 (Copy)
  • konstrukcja_żelbetowa
  • żelbetowa_niecka_basenu
  • konstrukcja_żelbetowa_basenu

Konstrukcja żelbetowa basenu przydomowego w Sandomierzu

Opis realizacji

Przełomem 2020/2021 wykonaliśmy kompleksowo konstrukcję żelbetową basenu w którą wchodzi niecka basenu, ściany basenu, pomieszczenie technologiczne wraz z plażą żelbetową otaczającą basen.

W ramach umowy wykonaliśmy również izolację przeciwwodną ciężką ścian basenu oraz izolację termiczną ścian basenu i pomieszczenia technicznego.

Najnowsze realizacje