SAMAX Andrzej Krysa zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności firmy SAMAX Andrzej Krysa poprzez zakup nowych maszyn“. Celem projektu była dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej oraz udoskonalonej usługi.

Najnowsze realizacje