• konstrukcja_żelbetowa_niecki
  • konstrukcja_żelbetowa_basenu
  • roboty_rozbiórkowe
  • deskowanie_wspornika
  • płyta_betonowa
  • zbrojenie_płyty_żelbetowej

Przebudowa Pływalni w Szpitalu SANUS w Stalowej Woli

Rok realizacji 2017
Lokalizacja Stalowa Wola

Opis realizacji

W ramach prac przebudowy pływalni wykonano:

  • wyburzenie istniejącej konstrukcji żelbetowej niecki basenowej, 
  • rozbiórki istniejących posadzek i podłoży wraz z instalacjami,
  • wymianę istniejących podłoży pod płyty żelbetowe nowo zaprojektowanych niecek basenowych,
  • konstrukcje związane z budową nowych niecek (płyty fundamentowe i ściany żelbetowe)

Najnowsze realizacje