• roboty_ziemne
  • wymiana_gruntu
  • pielęgnacja_betonu
  • beton

Fundamenty Pod Wytwórnię Mas Bitumicznych w Łążek Ordynacki

Rok realizacji 2019
Lokalizacja Łążek Ordynacki

Opis realizacji

Połową roku 2019 nasza firma wykonała fundamenty pod wytwórnię mas bitumicznych w związku z realizacją inwestycji Budowy drogi S19 na odcinku A i 3. 

W ramach przedmiotu umowy nasza firma wykonała prace ziemno-fundamentowo:

  •  wymiana, zagęszczenie i niwelacja gruntu pod fundamenty,
  • szalowanie, zazbrojenie i betonowanie fundamentów,
  • pielęgnacja betonu. 

Najnowsze realizacje